בג”צ 007646/14 – היעדר חקירה פלילית על עינויים

עתירה שהוגשה בשמו של קרבן עינויים שעבר עינויים קשים בחקירה. תלונה שהגיש למבת”ן נסגרה כעבור שלוש שנים. הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל עתר בשמו בשל היעדר חקירה פלילית נגד החוקרים המענים ובשל השיהוי בבדיקת התלונה. לאחר דיון שנערך בינואר 2017, החליט בית המשפט העליון לדחות את העתירה.
ב-18 בנובמבר הגשנו עתירה שניה בשמו של אותו קרבן. בעתירה אנו טוענים שתי טענות מרכזיות: האחת, על המדינה להודות בכך שהאמצעים שהופעלו עליו הם עינויים ולפיכך יש לנקוט בהליכים פלילים נגד המענים. השניה, המדינה טוענת שהופעלו על הנחקר הזה אמצעים מיוחדים מכיוון שהיה צורך מיידי לחלץ מידע שיציל חיי אדם. יחד עם זאת, בוצעה שרשרת התייעצויות עם בכירים בשירות הביטחון הכללי, בהתאם להנחיות שקבע היועץ המשפטי לממשלה, בטרם הפעלת אמצעים אלו. העובדה שהיתה שהות להתייעץ בדבר סותרת את הטענה שהיה מדובר בצורך מיידי ודחוף . על המדינה להסביר מדוע לא תבוטל מערכת ההתייעצויות הזו.

להורדת העתירה לחצו כאן
להורדת תגובת המשיבים לעתירה מיום 29.10.2015 לחצו כאן
להורדת פרוטוקול דיון מיום 11.11.2015 לחצו כאן להורדת הודעה מעדכנת מטעם המשיבים 14.2.2016 לחצו כאן
להורדת תגובת העותרים 2.3.2016 לחצו כאן
להורדת פרוטוקול הדיון מ-30.1.17 לחצו כאן
להורדת פסק הדין לחצו כאן
להורדת הודעת העותרים מיום 3.11.2016 לחצו כאן
להורדת העתירה מ-18.11.17 לחצו כאן