עורכי הדין של הוועד מייצגים אנשים אשר נפגעו מאלימות מצד אנשי כוחות הבטחון: ומגישים תלונות בשמם לרשויות המדינה בדרישה לחקור ולנקוט בהליכים פלילים נגד הפוגעים.
לצד ייצוג פרטני, הוועד מגיש עתירות עקרוניות לבג”ץ בנושאים הנוגעים לשימוש בעינויים וביחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל בחקירות ובמפגשים עם כוחות הבטחון במרחב הציבורי; לתנאי כליאה ירודים וכן עתירות הנוגעות לאופן בדיקת התלונות ע”י הרשויות הישראליות שמטרתן הגברת האחריותיות של המבצעים והענקת צדק לנפגעים.

(+)