שקיפות

רשימת תורמים

אנחנו מוקירים תודה לתורמים ולתומכים שמאפשרים את המשך עבודתנו.

Dignity: Danish Institute Against Torture
Embassy of the Federal Republic of Germany Tel Aviv

Embassy of the Netherlands
EMHRF – Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders

The European Union

FIDH – International Federation for Human Rights
Human Rights Foundation of Turkey

OSF – Open Society Foundation
la Fondation ACAT pour la dignité humaine
OMCT – World Organization Against Torture
Ministry of Foreign Affairs Denmark

The New Israel Fund

The Samuel Rubin Foundation
United Nations Development Programme
United Nation Voluntary Fund for Victims of Torture
Urgent Action Fund for Women

ותורמים פרטיים.

דיווח על תרומות מיישות מדינית זרה

דיווח על תרומות מיישות מדינית זרה: רבעון ראשון 2021

אישורי ניהול תקין ומסמכים נוספים

לחצו כאן לעמוד העמותה באתר גיידסטאר
אישור ניהול תקין לשנים 2020-2021