חזון

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל הוא ארגון זכויות אדם, אשר מאז 1990 פועל למען מיגור העינויים בישראל. אנחנו מגינים על מי שנפגעו בחקירות, בהפגנות, בעת מעצר, בבתי הסוהר ועוד; ומייצגים ישראלים, פלסטינים, פליטים ומהגרים שספגו עינויים, יחס בלתי אנושי ואכזרי או משפיל מידי הרשויות הישראליות –שב”כ, משטרת ישראל, צה”ל ועוד.

אנשי הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מאמינים כי עינויים והתעללות מכל סוג, ובכל מצב, אינם עולים בקנה אחד עם ערכי המוסר, הדמוקרטיה ושלטון החוק. אנו שואפים לישראל חופשית מאלימות ממסדית, בה א/נשים אשר גופם ונפשם נפגעו זוכים להכרה ולצדק.

הוועד פועל למיגור העינויים בישראל במספר מישורים במקביל:

ברמה המשפטית, אנחנו מתעדים מקרים של אלימות בלתי חוקית בחקירות, בהפגנות, בבתי המעצר ובמקומות נוספים, מגישים תלונות ועותרים לבתי המשפט בשם הקורבנות. בנוסף אנו יוזמים הליכים משפטיים עקרוניים לשם מניעת השימוש בעינויים.

ברמה הציבורית, אנחנו עוסקים בקידום מדיניות וחקיקה להפללת עינויים, והגברת האכיפה והענישה על מי שמבצעם. אנחנו פועלים להגברת המודעות של הציבור הישראלי לתופעת העינויים על ידי קיום אירועים ציבוריים, הכשרות מקצועיות וחשיפה תקשורתית. ברמה הבינלאומית, אנחנו מגישים דוחות לוועדות האו”ם העוסקות בזכויות אדם, וקוראים ליישום מלא של האמנה הבינלאומית נגד עינויים, עליה חתומה ישראל.