קידום מדיניות

מחלקת קידום מדיניות בועד עוסקת בהעלאת נושאי העינויים והאלימות השלטונית לסדר היום הציבורי בישראל ובעולם. בישראל, המחלקה עובדת עם חברי כנסת ומשרדי ממשלה כדי לקדם מהלכי חקיקה שיש בכוחם למנוע ולצמצם את השימוש בעינויים, ונאבקת במהלכים העלולים להגביר את השימוש בעינויים ויחס בלתי אנושי, אכזרי או משפיל. כך למשל, בחודש אוקטובר 2020 יזמה המחלקה, יחד עם ח”כ עאידה תומא-סלימאן, דיון בועדת הפנים של הכנסת בנושא התנאים הקשים ב”פוסטה” – רכבי ההובלה ומתקני המעבר של אסירים. העדויות הקשות שהובאו בפני הועדה יצרו הד ציבורי רחב, והובילו לביקורי פתע של חברי כנסת במתקני המעבר ולדרישה משב”ס להציג בהקדם האפשרי תכנית לתיקון המצב. במקביל, המחלקה פעילה בפורומים בינלאומיים שונים להעלאת המודעות למצב העינויים בישראל, ומעודדת מקבלי החלטות ברחבי העולם לקרוא לישראל לציית לנורמות המשפט הבינלאומי, ובראשן האמנה נגד עינויים, עליה חתומה ישראל.
במקביל, המחלקה פעילה בפורומים בינלאומיים שונים להעלאת המודעות למצב העינויים בישראל, ומעודדת מקבלי החלטות ברחבי העולם לקרוא לישראל לציית לנורמות המשפט הבינלאומי, ובראשן האמנה נגד עינויים עליה חתומה ישראל. כחלק מעבודה זו, מגישה המחלקה דו”חות לוועדת האו”ם נגד עינויים, האמונה על יישומה של האמנה נגד עינויים (UNCAT) וכן לוועדת זכויות האדם של האו”ם, האמונה על יישומה של האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות (ICCPR).

(+)