שותפים ותומכים

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מוקיר תודה לשותפים והתומכים, המסייעים לנו להיאבק בעינויים וביחס בלתי-אנושי, אכזרי או משפיל באמצעות מימון ושיתופי פעולה. אנחנו יכולים להמשיך לעשות את עבודתנו הודות לנדיבותם

UN Voluntary Fund for Victims of Torture

Ministry of Foreign Affairs Denmark

Embassy of the Netherlands in Israel