השתלמויות, סיורים ואירועים

השתמויות וסיורים לאנשי מקצוע בנושאי עינויים, כליאה, משפט צבאי ועוד

(+)