בג”צ 8899/13 פלוניות נ. היועמ”ש ואח’

דצמבר 2013 הגיש הוועד לבית המשפט העליון עתירה בשם שש נשים פלסטיניות שנעצרו ונחקרו על-ידי השב”כ. העתירה הוגשה לאחר שתלונותיהן של הנשים על עינויים, כולל אלימות קשה ועינויים מיניים, לא נבדקו במשך יותר מ-21 חודשים.
במהלך הדיון בעתירה שהתקיים ב-2015 הורה בית המשפט לבדוק את נושא נוכחותה של אישה דוברת ערבית בחקירות, נוכחות הדרושה כדי לתרגם לנחקרות. מדובר בצעד ראשון חשוב לקראת גיבוש נוהל חקירה של נשים.
למידע נוסף על תנאי כליאה ועינויים של נשים בפרסום “מעדותה של אסירה פלסטינית“.

להורדת העתירה
לעיון בפסק הדין