בעקבות תעוד ותלונה שלנו: שוטרים הועמדו לדין והורשעו

הם הרביצו לו ואחר כך האשימו אותו בתקיפת שוטרים – שיטה ידועה.

לכתבה על המקרה מ-Ynet