דו”ח שנתי 2019

מטרתו של דו”ח זה לסכם ולשתף את הישגי הפעילות שלנו בוועד נגד עינויים בשנת 2019 ,ואת האתגרים שאיתם
התמודדנו בשנה זו.

להורדת הדו”ח