הודעה לעיתונות: בקשת צו על תנאי אום אל חיראן 13.9.2020

מרכז עדאלה והוועד נגד עינויים הגישו לבג״ץ בקשה לצו על תנאי ודיון דחוף בעתירה לביטול החלטת שי ניצן לסגור את תיק אבואלקיעאן

בתגובות קודמות לפניות העותריםמח״ש הכחישה את קיומה של חוות הדעת של השב״כ שפורסמה לאחרונה בעיתון ״הארץ״מרכז עדאלה פנה אל היועמ״ש לאחר סגירת התיק ב-2018 כדי שיורה על קיום חקירה עצמאית בשל החשש לניגוד ענייניים של פרקליט המדינה דאז.

לנוכח החשיפות האחרונות בתקשורת המציגות לכאורה ראיות חדשות בנוגע לסגירת תיק מח״ש בפרשת אום אל חיראן, העבירו היום (א׳ 13.9.2020) מרכז עדאלה והוועד הציבורי נגד עינויים, בקשה דחופה למתן צו על תנאי וקביעת מועד דיון דחוף בעתירה שהגישו בחודש פברואר בשמם של בני משפחת יעקוב אבו אלקיעאן. העתירה מבקשת מבג״ץ להורות על ביטול החלטת פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן לסגור את תיק מח״ש בעניין הרג יעקוב אבו אלקיעאן. זאת, על מנת להביא לפתיחתו מחדש לשם נקיטת הליכים פליליים כלפי כל האחראים בפרשה.

בגץ 1504/20 סארה אבו אלקיעאן נפרקליט המדינה

לקריאת העתירה

לקריאת הבקשה הדחופה למתן צו על תנאי וקביעת מועד דיון דחוף מיום 13.9.2020

בבקשה שהוגשה היום, מצביעים העותרים כי חשיפת ההתכתבויות בין ניצן לראש מח״ש על ידי העיתונאי עמית סגל בחדשות 12, ממנה עולות לכאורה ראיות חדשות על ניגוד עניינים בו היה מצוי פרקליט המדינה דאז, מחזקת את העמדה שהעביר מרכז עדאלה ליועץ המשפטי לממשלה לאחר סגירת התיק ב-2018. פניית מרכז עדאלה אל היועמ״ש, הועברה בעקבות חשיפת עיתון הארץ על כך שנציג של השב״כ שלל למעשה פיגוע דריסה, דבר שעמד בסתירה לנימוקים של פרקליטות המדינה לסגירת התיק, בהם נאמר כי לא ניתן לקבוע אם אבו אלקיעאן פגע בשוטר ארז הלוי במכוון. מרכז עדאלה ביקש בפניה ב-2018 מהיועמ״ש להורות על קיום חקירה עצמאית ומקיפה בשל החשש הכבד מפני ניגוד עניינים, שיקולים זרים ושיבוש הליכי חקירה.

לקריאת פניית מרכז עדאלה אל היועץ המשפטי לממשלה מיום 12.6.2018

יומיים לאחר פרסום ההתכתבויות בערוץ 12, נחשף בעיתון ״הארץ״ מכתב של מהייעוץ המשפטי של השב״כ מ-30.11.2017, בו נאמר בפירוש כי אין ברשות השב״כ ״חומר או סברה או מידע אחר לפיו מדובר היה בפיגוע מתוכנן או סברה כי נערכה הכנה לפיגוע ע״י יעקב אל קיעאן״. ואולם, בתגובה לפניית העותרים אל פרקליטות המדינה טרם הגשת העתירה לבג״ץ, נטען כי חומר חקירה של השב״כ הבוחן את מעורבותו של אבו אלקיעאן באירוע חבלני כפי שנטען על ידי מפכ״ל המשטרה והשר לביטחון פנים, אינו קיים כלל.

לקריאת תגובת מח״ש מיום 28.10.2019

מרכז עדאלה והוועד הציבורי נגד עינויים טוענים כי תוכן מסמך השב”כ שהוסתר מהעותרים עשויה להעיד כי בחירתו של פרקליט המדינה דאז להתעלם מראייה מרכזית כזו, מעלה חשד חמור כי ההחלטה נגועה בניגוד עניינים, והתקבלה משיקולים זרים לכאורה. דיון בעתירה נקבע לחודש מרץ 2021. העותרים מבקשים אפוא, כי בשל האינטרס הציבורי שנוצר בעקבות הפרסומים, המעלים חשש באשר לאופן קבלת החלטת פרקליט המדינה בעניין הנוגע לחקירת נסיבות מותו של אזרח, יקבע דיון דחוף בעתירה ויינתן צו על תנאי אשר יחייב את תשובת כלל המשיבים בעתירה בהקדם האפשרי.

מעדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ומהוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נמסר:

״הראיות החדשות לכאורה שהתפרסמו בתקשורת והסתרת מסמך השב”כ לפיו לא היה מדובר בפיגוע מתוכנן מעלה חשד כבד לניגוד עניינים מצידו של פרקליט המדינה בקבלת ההחלטה בפרשה. פעם אחר פעם מתגלה כי החלטות הפרקליטות אינן מבוססות על חתירה לצדק ולאחריותיות, אלא הקרבה של אזרחי המדינה הערבים לטובת הגנה על הרשויות.

אנו נמשיך לפעול כדי שהאחראים בכל הדרגים על המעשים הנפשעים שהובילו להרג של יעקוב אבו אלקיעאן יובאו לדין.״

הודעות קודמות לעיתונות

עקב חשיפה בעיתון “הארץ”, עדאלה דורש מהיועמ”ש קיומה של חקירה מקיפה וניטראלית בהרג המנוח יעקב אבו אלקליעאן בכפר אום אלחיראן 13.6.2018

ראיות מחקירת מח״ש מבססות חשד לירי לא חוקי, הפקרת פצוע וכשלים חמורים בחקירת אירועי אום אלחיראן בהם נורה למוות יעקוב אבו אלקיעאן 24.2.2020