מניעה מהריסת בתים: עתירה משותפת למוקד להגנת הפרט, רופאים לזכויות אדם והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

בעתירה, שהגיש הוועד ביחד עם המוקד להגנת הפרט וארגון רופאים לזכויות אדם – מבקשים העותרים מן המנהל האזרחי להימנע מהריסת בית של משפחה בכפר אידנא כצעד עונשין נגד אחד מבניה החשוד בפעילות חבלנית. בעתירה נטען כי הצעד בו מתכוון המשיב לנקוט – החרמה והריסת בית בבעלות העותר, אשר בו מתגוררות 13 נפשות – הינו צעד אכזרי, בלתי אנושי, הפוגע במכוון בחפים מפשע ובכבוד האדם, מנוגד למשפט הבינלאומי ההומניטארי ואינו עומד במבחני המידתיות.
להורדת העתירה
לפסק הדין