סיורים בבתי המשפט הצבאיים לאנשי מקצוע

כיצד נראית המציאות היומיות בבתי המשפט הצבאיים? איך שונה ההתנהלות שם מזו במערכת המשפט בישראל, וכיצד היא קשורה לקיומם של עינויים?

עורכי הדין של הארגון מלווים קהלים מקצועיים – משפטנים, אנשי חינוך, דיפלומטים, אנשי תקשורת ואחרים – בסיור של מספר שעות בין הדיונים בבתי המשפט הצבאיים, בו נחשפים המשתתפים באופן ישיר אל המציאות שמאחורי הכללים המשפטיים הפורמאליים.