עתירה לבג”ץ בדרישה לחקור הריגת רועה צאן פלסטיני – 2008

דבאבסה, רועה צאן מדרום הר חברון שנחשד כרוצחו של דב דריבן, נהרג לפני שש שנים על-ידי “י.ב.” (שזכה לעיטור העוז לפני שנתיים וחצי – עיטור העוז היחידי שניתן בין שתי מלחמות לבנון), מפקד של כוח יס”מ (יחידת המסתערבים של מג”ב).
הוועד טוען בעתירה – באמצעות עורכי הדין שלמה לקר, שמעון דולן, מיכאל ספרד ואליהו אברם – כי נאספו ראיות לכך ששוטרי היס”מ חיסלו את דבאבסה, כאשר ניתן היה לעצור אותו. ראוי לציין שפגיעה מכוונת באזרחים תחת כיבוש מהווה פשע מלחמה. “הפרקליט הצבאי הראשי,” נטען בעתירה, “מתעלם מהראיות המחשידות, מונע את בירור האמת ומטייח את האפשרות שנהרג אדם בחיסול בלתי חוקי, וזאת בעידודם או במעורבותם של גורמים פוליטיים.”

להורדת העתירה