תלונות על עינויים והתעללות של 12 נחקרים

העתירה הוגשה בדצמבר 2012 בנוגע לעינויים, התנכלויות, התעללות קשה ו/או יחס אכזרי ו/או בלתי אנושי שבוצעו בידי חוקרי שב”כ כלפי 12 נחקרים, בתקופת מעצרם וחקירתם.
העותרים נעצרו ונחקרו על-ידי השב”כ בבתי מעצר שונים. מעבר לאלימות הקשה, פיזית ו/או נפשית, האיומים וההשפלה שעברו העותרים בחקירתם ותנאי כליאתם תת-האנושיים, השתמשו חוקרי השב”כ המעורבים בחקירת העותרים בשיטות חקירה שנפסלו זה מכבר, כגון איזוק מכאיב לפרקי זמן ממושכים, החזקתם בתנוחות מכאיבות ואיום לעשות שימוש פסול בבני משפחה.
מטרתה של העתירה היתה להוביל לשינוי המדיניות של היועץ המשפטי לממשלה, כך שיחדל מהפנית תלונות לבדיקה מקדמית בידי המבת”ן, ויורה על פתיחת חקירה פלילית בידי מח”ש כל אימת שמגיעה לפתחו תלונה שמעלה חשד לשימוש בעינויים ו/או התעללות בידי חוקרי שב”כ.
את העתירה (בג”ץ 9061/11 ע.ח נ’ היועץ המשפטי לממשלה) הגיש עו”ד נביל דכואר מהוועד הציבורי נגד עינויים.
להורדת העתירה