מכתבים וניירות עמדה

מכתבים, הודעות לעיתונות וניירות עמדה לחברי כנסת שמפיץ הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, בענייני השעה הנוגעים לעבודתנו.

(+)