השר לבטחון פנים

תיעוד חקירות שב”כ – נייר עמדה

• כיום קיימת חובת תיעוד חזותי וקולי של חקירות משטרתיות לפי סעיף 7 לחוק סדר הדין , אולם סעיף 17(א( לחוק קבע כי חובתהתיעוד לא תחול על חקירה של חשוד בעבירת ביטחון. החוק גם אינו חל על חקירות שב”כ, אשר פטורות גם כן מתיעוד חזותי-קולי.• לפי סעיף 17 ב לחוק, השר לביטחון הפנים ושר המשפטים