פקודת הראיות

ישראל התחייבה לחוקק חוק נגד עינויים, אולי השנה זה יקרה סוף סוף

על פי אמנת האו”ם נגד עינויים, עליה חתמה ישראל בשנת 1986 ואשררה אותה בשנת 1999, חובה על המדינות החברות באמנה, לחוקק חוק מפורש האוסר על עינויים בחקיקה הפנימית שלהן. ישראל התחייבה בפני הקהילה הבינלאומית פעם אחר פעם לעגן את האיסור על העינויים בחקיקה פנימית, כולל ממש לאחרונה  בדוח שהוגשה לוועדת האו”ם נגד עינויים בחודש דצמבר