תיעוד עינויים

השתלמויות לאנשי מקצוע

אנו עורכים הכשרות וסדנאות לאנשי רפואה ובריאות הנפש, לעורכי דין ולמשפטנים, ולאנשי מקצוע הבודקים טענות על עינויים או מבקרים במתקני כליאה ומאסר.