פרופסור גדעון פרוידנטל

פרופ׳ גדעון פרוידנטל לימד במכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע״ש כהן באוניברסיטת תל-אביב בשנים 1982-2015.