תמי מולד-חיו

עיתונאית ופרשנית בנושאי כלכלה, הפוליטיקה הישראלית והסכסוך הישראלי-פלסטיני. לשעבר מגישת תוכנית האקטואליה ועורכת ראשית של רדיו כל השלום.

משפטנית ומגשרת מוסמכת. פעילה חברתית בארגונים ומסגרות שונות.

מלמדת כלכלה חברתית במסגרות חוץ אקדמיות שונות.

בין ספריה: יעדים חדשים לייעוד ישן – מנהיגות וקבלת החלטות ברוח לוי אשכול; מונחון כלכלי-חברתי; לוי אשכול – פרקי חיים.

(צילום: רן מלמד)